אודות האמן

הוראס ורנה

תאריך: 1789-1863

מוצא: צרפת

יצירות נוספות מאמן זה