אודות האמן

ג`יימס טיסו

צייר ואמן תחריטים צרפתי.  טיסו נולד בצרפת, ונמלט ללונדון לאחר המלחמה הפרנקו-פרוסית. שם צייר תמונות מחיי החברה הגבוהה. עשרים שנותיו האחרונות, שאותן עשה בא"י ובצרפת, הוקדשו לציור תמונות דתיות. ציורי התנ"ך שלו מתאפיינים בניסיון לשקף את מציאות המזרח הקדום על פי ההווי שראה במסעותיו. בכך נבדלות יצירותיו מהטיפול בדמויות קדושות שהיה נפוץ עד תקופתו.

תאריך: 1836-1902

מוצא: צרפת