אודות האמן

מאסימיליאנו סולדני-בנצי

תאריך: 1656-1740

מוצא: איטליה