אודות האמן

קוזימו רוסלי

תאריך: 1439-1507

מוצא: איטליה