אודות היצירה

אברהם מארח את המלאכים

שם האמן: רמברנדט (ון ריין)

אברהם, המוצג כאיש זקן בפינה התחתונה הימנית, סועד את שלושת המלאכים דמויי האדם במאכלים ובמשקה, אותו הוא מוזג מכד. הדמות המרכזית, בעלת זקן לבן וכיסוי ראש, מבשרת לו על הולדת יצחק. מתוך הבית החשוך שרה מציצה ומצותתת, בעוד ישמעאל הצעיר יורה את קשתו.

מקור: בראשית יח

טכניקה: תחריט

מיקום: הגלריה הלאומית לאמנות, וושינגטון

תאריך: 1656

מימדים: 15.9x13