אודות היצירה

אברהם משלח את הגר

שם האמן: רמברנדט (ון ריין)

אברהם מלווה את הגר וישמעאל לאחר שהתבקש לגרשם. הוא מחבק את שניהם ונפרד מהם לשלום. ישמעאל מוצג כנער צעיר האוחז במקל הליכה. הגר מביטה מטה בעצב. שרה משקיפה על השלושה מן הבית שברקע בפנים קודרניות.

מקור: בראשית כא

טכניקה: רישום דיו

מיקום: המוזאון הלאומי, אמסטרדם

תאריך: 1648