אודות היצירה

איוב ורעיו

שם האמן: דורה גוסטב

איוב מצביע בכעס כלפי שמים. רעיו מקשיבים המומים.

מקור: איוב ב; יד

טכניקה: איור ספר

תאריך: 1860