אודות היצירה

איוב יושב בתוך האפר

שם האמן: ריברה חוסה דה

איוב יושב בתוך האפר, מביט המום הצידה, גופו פצוע ממחלת השחין. אשתו נוזפת בו.

מקור: איוב ב

טכניקה: שמן על בד

מיקום: אוסף פרטי

תאריך: 1632