אודות היצירה

איוב

שם האמן: רפופורט נתן

איוב עומד עטוף בטליתו ומביט השמימה.

מיקום: יד ושם, ירושלים

תאריך: 1967