אודות היצירה

אלף יהודי-יוניטאריאני

שם האמן: אמן לא ידוע

האות אלף עולה מתוך צלב, המסמלת את המאבק המתחולל בתוך האמן בין יהדות ונצרות.

טכניקה: רישום לורדים על נייר

תאריך: 1988