אודות היצירה

אלף

שם האמן: פודוול מארק

הצורה השחורה אל"ף, היא האות הראשונה של מגילת איכה. אפשר לראות את השחור כנקרע מתוך הרקע הלבן, או את הלבן כנקרע מן השחור; כך משקפת אות זו, שהיא גם סמל לאל (אלוהים, אנכי וכו'), את התפיסה שהתורה היא "אש שחורה על גבי אש לבנה".

מקור: בראשית א; שמות כ

טכניקה: רישום דיו

מיקום: מגילת איכה, המועצה הלאומית לאמנות בהווי היהודי

תאריך: 1974