אודות היצירה

אשה צ'רקסית (תמר)

שם האמן: ז'רום ז'אן לאון

בחורה צ'רקסית עונדת טבעת וצמיד ועטופה בצעיף שקוף. היא מחזיקה משענת.

מקור: בראשית לח

טכניקה: שמן על בד

מיקום: אוסף פרטי

תאריך: 1876