אודות היצירה

ביבליה קוברגר: אלוהים בורא את חוה בצו

שם האמן: קוברגר אנטון

במעגל הפנימי ביותר, אלוהים מוציא את חוה מדופן האדם הישן. במעגלים הבאים נראים הימים והחיות בתוכם, הכוכבים, השמש והירח. במעגל החיצוני אלוהים יושב מוקף במלאכים, דברו יוצא מפיו.

מקור: בראשית א-ב

טכניקה: איור צבע

מיקום: ספריית הקונגרס, וושינגטון

תאריך: 1483