אודות היצירה

ביבליית אמיין (ms. 108, f. 39v): משה בתיבה

שם האמן: אמן לא ידוע

שלוש נשים עומדות בתוך מי היאור. האשה השמאלית אוחזת בתיבה מלבנית ובה התינוק משה.

מקור: שמות ב

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה העירונית של אמיין רבתי

תאריך: 1197