אודות היצירה

ביבליית ויויאן (Latin 1, f. 10v): יצירת אדם וחוה, הפיתוי והגירוש מגן העדן

שם האמן: אמן לא ידוע

בשורה העליונה, אלוהים משוחח עם האדם, אלוהים מפיל על האדם תרדמה, אלוהים מציג את חוה לאדם.
בשורה האמצעית, חוה משוחחת עם הנחש והאדם אוכל מן הפרי, הזוג מתחבא, אלוהים נוזף בזוג.
בשורה התחתונה: הזוג מגורש מן הגן על ידי מלאך, חוה מטפלת בילדים ואדם עובד את האדמה.
שימו לב: יש לחפש במקור התמונה לפי Latin 1, f.10v

מקור: בראשית ב - ג

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 850