אודות היצירה

ביבליית מורגאן (M. 638, f. 4r): ציד עשו ודחייתו

שם האמן: אמן לא ידוע

טכניקה: איור צבע על קלף

תאריך: 1244