אודות היצירה

ביבליית מורגאן (m638, f.26v): דוד מנגן לפני שאול

שם האמן: אמן לא ידוע

דוד יושב על כרית ומנגן בנבל. מאחוריו ארבעה גברים, אחד מהם מצביע לעברו. המלך שאול, יושב על כס מלכות, נרגע כתוצאה מנגינת דוד והרוח הרעה שאחזה בו מסתלקת.

מקור: שמואל א' טז

טכניקה: איור צבע

מיקום: ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק

תאריך: 1245