אודות היצירה

ביבליית מורגאן (m638, f. 29r): שבח לדוד

שם האמן: אמן לא ידוע

דוד נכנס לעיר עם שאול וחייליו, כולם לבושים שריון. דוד מחזיק בראשו של גלית ומתקבל בתהילה ונגינה על ידי קבוצת נשים.

מקור: שמואל א' יח

טכניקה: איור צבע

מיקום: ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק

תאריך: 1245