אודות היצירה

ביבליית רודה (Lat. 6 (3), 45v): העצמות היבשות

שם האמן: אמן לא ידוע

למעלה, יחזקאל מתנבא נגד העבודה הזרה המנוהלת על ההרים (פרק ו). ברגיסטר השני מלמעלה, יחזקאל מובא בציצת ראשו לירושלים ורואה את עבודת האלילים של זקני העיר (פרק ח). ברגיסטר השלישי, יד האלוהים מצווה את יחזקאל בדבר העצמות היבשות; מימין, ארבע רוחות ויד האלוהים מחיות את המתים מקברותיהם. ברגיסטר התחתון, יחזקאל כותב את שמות ישראל ויהודה על שתי לוחות ומימין, יחזקאל נהרג.

מקור: יחזקאל ו; ח; לז

טכניקה: איור צבע

מיקום: הספרייה הלאומית של צרפת, פריז

תאריך: 1050