אודות היצירה

בקעת העצמות היבשות של יחזקאל

שם האמן: רטנר אברהם

קבוצת דמויות, שפופות, זוחלות ועומדות, עם כתמי דם בולטים על רקע כחול קודר.

מקור: יחזקאל לז

טכניקה: שמן על בד

מיקום: מוזאון ליפא-רטנר לאמנות, טרפון ספרינגס

תאריך: 1963

מימדים: 130x197