אודות היצירה

גינת הברוכים (Or. 12009, f. 7v): הגירוש מגן העדן

שם האמן: אמן לא ידוע

למעלה מימין, ג'יבריל ודמות נוספת מביטים מעל שער גן העדן על המתרחש. למטה מימין, איבליס, הטווס והנחש גם הם עדים. במרכז, אדם וחוה, עטורי הילות ולובשים חצאיות מעלים, מוברחים מגן העדן על ידי מלאך המניף מקל. מאחוריו דרי גן העדן, שחשבו לתקוף את זוג האנושי, מתאפקים עקב קדושתם.

מקור: בראשית ג

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: הספרייה הבריטית, לונדון

תאריך: 1575