אודות היצירה

גירוש הגר וישמעאל

שם האמן: ויקטורס יאן

אברהם בוהה למרחק; ידו תלויה מעל ראשו של ישמעאל. הגר עומדת משמאל, ידיה מהודקות יחד. שרה הזחוחה מביטה מתוך בית.

מקור: בראשית כא

טכניקה: שמן על בד

מיקום: מוזאון ישראל, ירושלים

תאריך: 1650

מימדים: 143.5x178.7

תיאור היצירה

בציור ארבע דמויות: במרכז אברהם וישמעאל עומדים זה מול זה. ידו הימנית של אברהם קרובה לראשו של ישמעאל. ידו הימנית של ישמעאל מושטת מעלה כלפי אברהם. הילד מתבונן באביו, אך האב בוהה למרחקים. מאחורי אברהם, בחלון, נראית שרה, אישה זקנה, מטה את פניה הצדה, ואצבעה המורה שלוחה קדימה. מצד שמאל, גבה אל אברהם אך פניה אליו, עומדת הגר, והיא סופקת את כפיה. על כתפיו של ישמעאל אשפת חצים, והגר נושאת בחיקה נאד מים. הרקע מצומצם – בעיקר בתים הולנדיים טיפוסיים.

הציור שמור באוסף הקבע של אמנות אירופה במוזאון ישראל.

פירושים וסמלים

שני מאפיינים רבי משמעות בציור הם משחקי הצל והאור ותנוחותיהן של הדמויות. האזורים המוארים הם המקומות שבהם האמן רוצה שהצופה יתמקד, בעיקר פני הדמויות וידיהן שמספרות את הסיפור כולו. הדמות המוארת ביותר היא הגר – פניה מביעים חשש וצער מעתיד בנה משום שאביו נוטש אותו. זרועותיה יוצרות מעגל כאילו היא נאחזת בעצמה, אולי במחווה של הישרדות. היא מנותקת מאבי בנה וכעת תלויה רק בעצמה. גם על ראשו של ישמעאל הקטן נוגה אור, ופניו של אברהם מוארים אף הם אך צופים קדימה במעין התבוננות פנימית אל רגשותיו. אולי הוא גם מתקשה להתבונן בעיני בנו. שרה נמצאת בחושך המסמל את אדישותה לגירוש. גם ידי הדמויות מלאות הבעה: ידיה של הגר מביעות תחינה, וידיהם של אברהם וישמעאל משלימות זו את זו אך בלי מגע, והן מסמלות את קטיעת הקשר בין האב לבן. ידו השמאלית של אברהם מבקשת תמיכה באבנטו, ואילו הימנית שהייתה אמורה להיות סמל לעוצמה תלויה באוויר כאילו איבד את תפקיד האב המגונן.

ידיה של שרה מביעות החלטיות נוקשה: באצבע ידה האחת היא מורה על הגירוש, וידה האחרת מונחת על לבה בהחלטיות. המשמעות היא כי הגר וישמעאל מגורשים על לא עוול בכפם בעריצותה של שרה, ואברהם נתון בתווך: הוא אינו מונע את הגירוש אך גם אינו מרוצה ממנו.

ייתכן שציורי גירוש הגר שימשו לצייר אלגוריה להתרחשויות ההיסטוריות בימיו של שחרור הולנד מעול הספרדים שהייתה כרוכה בעזיבת הקתוליות הכפויה ובשיבה אל הקלוויניזם הפרוטסטנטי הקרוב יותר לתנ"ך.

לקריאה נוספת (בעברית)

לשיחה

  • מה אנו לומדים ממוקדי האור והצל בציור?
  • מה אנו לומדים מתנוחותיהן של הדמויות? התייחסו בעיקר לכיוון המבט ולתנועות הידיים.
  • מדוע לדעתכם הסצנה מתוארת מקרוב כל כך, עד שאיננו רואים את הדמויות במלואן?
  • מה אפשר ללמוד מהציור על תפיסתו של הצייר את המאורע התנ"כי?
  • בתנ"ך לא מסופר שאברהם בירך את ישמעאל. על מה לדעתכם התבסס הצייר בתארו את ידו המברכת של אברהם? מדוע לדעתכם הוא בחר לכלול זאת בציורו?

פעילות יצירתית

שחזרו את הציור: צרו סצנה מצולמת דומה לציור. תוכלו להיעזר במנורות כדי לשחזר את האור והחושך. היעזרו ברעיונות לשחזור ציורים.

אפשרות נוספת: האמן מיקם בציור את הדמויות כך שימלאו את התפקיד שלהן בסצנה על פי תפיסתו. האם הייתם ממקמים אותן אחרת? חתכו את הדמויות בציור, והעמידו אותן במקום אחר כרצונכם. הוסיפו מידע או בועות דיבור שיבטאו את משמעות מקומן החדש. תוכלו גם להשתמש בדמויות במעין תאטרון בובות

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את הציור בלימוד הסיפור של גירוש הגר וישמעאל.