אודות היצירה

דברי ימי העולם ("הבוקהשרדיאר") לג'הן דה קורסי (10a17, f.184r): נמרוד מפקח על בניית מגדל בבל

שם האמן: אמן לא ידוע

הענק נמרוד ניצב ליד מגדל מפואר העומד מחוץ לעיר מבוצרת; אלוהים ומלאך צופים מן השמים.

מקור: בראשית יא

טכניקה: איור צבע

מיקום: הספרייה הלאומית של הולנד, האג

תאריך: 1477