אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: בית המקדש

שם האמן: אמן לא ידוע

מקדש ירושלים המוקף שבע חומות; בחומה החיצונית נמצאים שלושה שערים.

מקור: מלכים א' ו

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244