אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: זבח אליהו

שם האמן: אמן לא ידוע

במרכז התמונה קורבנו של אליהו עולה בלהבות. משמאל אליהו ושתי דמויות נוספות (כנראה אלישע וגחזי) מניפים את ידיהם בברכה ומימין דמויות נושאות כדי מים ששפכו כבר על הקורבן.

מקור: מלכים א יח

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244