אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: יחזקאל מציג את בית ישראל

שם האמן: אמן לא ידוע

ליד יחזקאל המחווה עומדות עשר דמויות קטנות יותר, המייצגות בית ישראל. יד האלוהים מחווה לעבר דמות נוספת של יחזקאל, שעומד בין חלקי גופות נוספות והר מאחוריו.

מקור: יחזקאל לז

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244