אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: מילוי וקבורת הבניין

שם האמן: אמן לא ידוע

שלושת שלבי מילוי בית הכנסת דורה אירופוס והרחוב והמגדל הסמוכים.

מיקום: פירסון-קריילינג, מדריך לתצוגה במוזאון הלאומי של סוריה

תאריך: 244