אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: משה בהר נבו

שם האמן: אמן לא ידוע

משה בעל שיער שיבה עומד לעלות אל השמים, המיוצגים על ידי שמש וירח.

מקור: דברים לד

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244