אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: משה והמעיין

שם האמן: אמן לא ידוע

משה עומד לפני המשכן וכליו ומשליך את מטהו לתוך באר. מים יוצאים מהבאר וזורמים לעבר כל אחד מאהלי שנים עשר השבטים הסובבים אותה.

מקור: שמות טז; יז; במדבר כ; כא

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244