אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: משה והסנה הבוער

שם האמן: אמן לא ידוע

משה,לבוש בהימטיון של מורה הלניסטי, עומד יחף עם נעליו על ידו, ומצביע לעבר הסנה הבוער; יד האלוהים מופיעה למעלה.

מקור: שמות ג

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244

על מבנה בית הכנסת

בית הכנסת בדורה אירופוס הוא בית כנסת מהמאה ה-3 לספירה שנמצא ביישוב קדום באזור סוריה של היום. קירות בית הכנסת היו מכוסים בציורי קיר המתארים בעיקר סצנות תנ"כיות מפורטות, בשלוש רצועות נפרדות, וסצנות הקשורות זו לזו היו נתונות במסגרת. סגנון הציורים הוא סגנון ביזנטי מוקדם עם סגנון רומי מאוחר. ככל הנראה כמה ציירים עמלו עליהם. בית הכנסת מולא בעפר להגנה על העיר, וציורי הקיר נשתמרו באורח פלא. זהו בית הכנסת היחיד מהעולם העתיק שציוריו השתמרו. בחקירת הציורים התגלו השפעות רבות של מדרשים, ובעקבות תגלית זו שונתה הערכת התיארוך של מדרשים אלו.

תיאור היצירה

הציור הוא חלק מרצף תיאורי הצלת בני ישראל ויציאת מצרים. בציור נראה משה לבוש בבגד בסגנון יווני (הימטיון). הוא יחף ונעליו מונחות לידו. לימינו הסנה והוא מורה עליו בידו. מעל הסצנה יד אלוהים מופיעה מהשמים.

פירושים וסמלים

זהו הציור העתיק ביותר של מעמד הסנה הידוע כיום. בתקופת התלמוד שבה צויר הציור בבית הכנסת, איש המופת בחברה היהודית היה התלמיד החכם והמורה. ואכן בציור זה משה לובש את גלימת המורה ההלניסטי ומלמד את סיפור הסנה הבוער: נעליו מושלות, הוא פונה אלינו הצופים ומצביע לסנה. הציור אפוא מתאר בעת ועונה אחת את ההתגלות של משה הנביא ואת משה רבנו, חכם כל החכמים, מלמד אותנו על פרשת הסנה הבוער. אלוהים מיוצג בציור על ידי יד המצביעה גם היא על הסנה. המורה משה פועל עם אלוהים ובהשראתו.

בנבואה הנאמרת למשה מתוך הסנה הבוער, הוא מתבשר על גאולת בני ישראל משעבוד מצרים. על פי מדרשים שונים, הסנה מסמל את עם ישראל, ואילו האש מסמלת את מצרים. במדרש שמות רבה, למילים "מתוך הסנה" החכמים מציעים משמעויות שונות לסנה שאינו מתכלה על אף האש: המכנה המשותף להצעותיהם הוא ההבטחה שעם ישראל ישרוד ושעליו להאמין בגאולה הקרבה. לפיכך אנשי דורה הבינו את הסיפור המקראי על פי מצבם הם. למעשה כל הציורים בבית הכנסת מביעים תקווה לגאולת ישראל, לחזרה לארץ ישראל, לחידוש עבודת בית המקדש ולחירות לאומית.

לשיחה

  • כיצד מאפייני הדמות של משה בציור מבטאים את תפקידו בעיני האמן והחברה של תקופתו?
  • מהם שני התפקידים של משה בציור?
  • כיצד הציור משתלב ברעיון הגאולה שמאחד את ציורי בית הכנסת בדורה אירופוס?
  • השוואה לציור "משה לפני הסנה הבוער" של דומניקו פטי מתקופת הרנסנס: מה ההבדל במאפייניו של משה בכל אחד מהציורים? מה העיקר בכל ציור?

פעילות יצירתית

האמן בחר להדגיש את השלת הנעליים – הן בולטות, ליד משה. מה משמעות העמידה ברגליים יחפות על אדמה קדושה? כיצד חיבור גופני זה עוזר לחיבור הרגשי? חלצו את נעליכם ועמדו על הקרקע. עדיף לעמוד על אדמה ממש. עצמו את העיניים והתרכזו במגע של גופכם באדמת הארץ. אילו רגשות עולים בכם? מה נותנת תחושת החיבור הישיר שאינו קיים כשאנו נועלים נעליים?

ציירו את עצמכם כמו משה עומדים יחפים על אדמה קדושה. מהו המראה המיוחד שתראו מולכם?

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את הציור בלימוד על דמותו של משה ויציאת מצרים. בשיעורי היסטוריה ובשיעורי תרבות יהודית אפשר לשלב את הציור בלימוד על תקופת התלמוד.