אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: משיחת דוד

שם האמן: אמן לא ידוע

הנביא שמואל מושח בשמן את דוד, שעומד בין אחיו.

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244