אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: קריעת ים סוף

שם האמן: אמן לא ידוע

מימין, משה עומד לפני בני ישראל ומרים את מטהו להבקיע את הים. במרכז, משה מוריד את מטהו, המצרים טובעים בים ויד אלוהים מופיעה בשמים. משמאל, משה עומד עם בני ישראל וחוצה איתם את הים בעזרת אלוהים המיוצג שוב בידו החזקה.

מקור: שמות יד-טו

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244