אודות היצירה

דורה אירופוס – בית הכנסת: תחיית העצמות

שם האמן: אמן לא ידוע

משמאל, יד האלוהים פוקדת על יחזקאל. ארבע דמויות מכונפות מייצגות את ארבעת הרוחות או הכיוונים; הדמות הגדולה יותר נוגעת בראש אחת מן הגופות השוכבות. יחזקאל בלבוש הלניסטי מחווה לעבר הדמויות המכונפות.

מקור: יחזקאל לז

טכניקה: פרסקו

מיקום: המוזאון הלאומי של סוריה, דמשק

תאריך: 244