אודות היצירה

הגדת אמסטרדם: אברהם מנתץ את הפסלים

שם האמן: אמן לא ידוע

אברהם כורע בתוך שדה מחוץ לחומות העיר, מנתץ פסלים בפטיש. במישור האחורי, עובדי אלילים כורעים לפני מזבח בוער.

מקור: בראשית רבה לח

טכניקה: חריטת נחושת

תאריך: 1695