אודות היצירה

הגדת המבורג (Ms. 445): אברהם מנתץ את הפסלים

שם האמן: אמן לא ידוע

אברהם כורע בתוך שדה מחוץ לחומות העיר, שובר פסלים בעזרת פטיש. במישור האחורי, עובדי אלילים כורעים לפני מזבח בוער.

מקור: יהושע כד ; הגדה של פסח, מתחילה

טכניקה: איור צבע

מיקום: היברו יוניון קולג', ספריית קלאו, סינסינטי

תאריך: 1740