אודות היצירה

הגדת המבורג (Ms. 445): חציית ים סוף

שם האמן: אמן לא ידוע

לאחר חציית ים סוף, משה מורה במטהו על הים, כדי שהמים יכסו את חילות המצרים הרודפים אחרי המחנה הישראלי. חיל מצרים ו פרשיו טובעים יחד עם פרעה, הנישא על גבי אפיריון. בני ישראל עומדים בסיפוק בהמוניהם על היבשה וממשיכים בדרכם.

מקור: שמות יד-טו

טכניקה: איור צבע

מיקום: היברו יוניון קולג', ספריית קלאו, סינסינטי

תאריך: 1740