אודות היצירה

הגדת פלורסהיים: אברהם מנתץ את פסילי תרח

שם האמן: אמן לא ידוע

אברהם כורע בתוך שדה מחוץ לחומות העיר, שובר פסלים בעזרת פטיש. במישור האחורי, עובדי אלילים כורעים לפני מזבח בוער

מקור: בראשית רבה לח

טכניקה: איור צבע

מיקום: אוסף פרטי

תאריך: 1737