אודות היצירה

הגדת פרטו (כ"י 9478, ע' 84b): תיבת נח

שם האמן: אמן לא ידוע

למטה, גוויות פזורות בין הריסות עיר מתחת לפני מי המבול. למעלה, העורב והיונה נראים ליד התיבה, המתוארת כארון המורכב מתאים רבים ובכל אחד זוג חיות.

מקור: בראשית ז-ח

טכניקה: איור ספר

מיקום: ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק

תאריך: 1300