אודות היצירה

הגדת ריילנדס (Hebrew MS. 6, fol. 19r): קריעת ים סוף

שם האמן: אמן לא ידוע

בני ישראל החמושים הולכים בתוך מנהרות יבשות שנסללו עבורם בתוך ים סוף, כשמלמעלה ומלמטה ניבטים המצרים הטובעים בים.

מקור: שמות יד; תרגום יונתן לשמות יד, שמות רבה כד

טכניקה: איור צבע

מיקום: ספריית ג'ון ריילנדס, אוניברסיטת מנצ'סטר

תאריך: 1350