אודות היצירה

הזיקורת של אור-נמו

שם האמן: אמן לא ידוע

מגדל-מקדש הבנוי בארבע מפלסים המחוברים ע"י גרמי מדרגות.

מקור: בראשית כח

טכניקה: לבני טיט

מיקום: אור, עיראק

תאריך: 2113 לפני הספירה