אודות היצירה

הכנסת האורחים של אברהם

שם האמן: הולביין הנס (הבן)

אברהם כורע ברך מול שלושת המלאכים, הצמודים זה לזה כגוף אחד, ומקבל בהכנעה את נבואת המלאך האמצעי המדבר אליו מחוץ לביתו. מאחור נראית שרה המציצה מפתח הבית ומחייכת.

מקור: בראשית יח

טכניקה: איור

מיקום: דמויות סיפורי הברית הישנה, ליון, 1547

תאריך: 1539