אודות היצירה

המחזור המשולש (Kaufmann ms. 384, f. 197r): קריעת ים סוף

שם האמן: אמן לא ידוע

למעלה, משמאל משה מניף את מטהו לעבר הים. מאחוריו, גברי העם ואהרן הכהן בראשם, ומאחוריהם נשי ישראל ומרים בראשן, כולם שרים.
למטה, צבא מצרים ובראשם פרעה רכוב על סוס. באמצע, חיל פרעה טובע בים.

מקור: שמות טו

טכניקה: איור צבע על קלף

מיקום: ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט

תאריך: 1322