אודות היצירה

הסגידה לעגל הזהב

שם האמן: פרנקן, הבן פרנץ

אהרן הכהן, היושב על כס בבגדי הכהן הגדול, מבקש מבני ישראל הסובבים אותו להביא לפניו כלי זהב ותכשיטים על מנת ליצור מהם את עגל הזהב. עגל הזהב נישא על עמוד גבוה שמסביבו חגה קבוצת רוקדים. בקרבת העגל העם חוגג באכילה ובמחול.

מקור: שמות לב

טכניקה: שמן על לוח

מיקום: בית רוקוקס, אנטוורפן

תאריך: 1600

מימדים: 60x88