אודות היצירה

הסנה הבוער

שם האמן: בכטל לורנס ריד

נער יחף לבוש עניבה וחליפה כורע על יד סנה בוער ומסתכל עליו במבט בוחן.

מקור: שמות ג

טכניקה: "סופר סקולפי" (פיסול ממוזער)

תאריך: 1994