אודות היצירה

הסנה הבוער

שם האמן: אמן לא ידוע

משה, יחף ומוקף בהילה, עומד בזרועות פרוסות ומחזיק בלוחות הברית. מולו מריה המוקפת בהילה מופיעה בתוך סנה שבוער על פסגת גבעה. בתחתית הגבעה קבוצת אוהלים ואנשים.

מקור: שמות ג

טכניקה: אייקון מצויר

מיקום: אתר קופטיק-נט

תאריך: 1950