אודות היצירה

הקרב בין דוד לגלית

שם האמן: אמן לא ידוע

למעלה: דוד מתעמת עם גלית לאחר שהשיל מעליו את שריונו של שאול. הדמות שחוצצת בין דוד לגלית היא נהר מואנש. ידו של האל מגיחה מן השמים ומצביעה על דוד. שני המגדלים בשני צידי התמונה מייצגים את שתי הערים היריבות. באמצע: דוד עומד קרוב לגלית החמוש היטב, המניף את כידונו. דוד, ומאחוריו חיילי ישראל, מכין את הקלע בעודו מתגונן בידו השניה המכוסה בגלימה. למטה: דוד כורת את ראשו של גלית באמצעות חרב גדולה. משני צדיהם נראים מגנו המרשים וכידונו של גלית והקלע והאבנים של דוד.

© The Metropolitan Museum of Art, Gift of J. Pierpont Morgan, 1917

מקור: שמואל א' יז

טכניקה: כסף מובלט

מיקום: מוזאון מטרופוליטן לאמנות, ניו יורק

תאריך: 629

מימדים: 49.4x6.6