אודות היצירה

והנה ה' עובר

אליהו מליט את פניו באדרתו אל מול חזיון אלוהי של רוח, אש ורעידת אדמה, בשמעו את קול אלוהים.

מקור: מלכים א יט

טכניקה: חיתוך עץ

מיקום: ספריית פיטס לתאולוגיה, אוניברסיטת אמורי, אטלנטה

תאריך: 1695

מימדים: 39