אודות היצירה

זיכרון בירושלים (עמוד כ"ח): באר מרים

שם האמן: אמן לא ידוע

באר מרים במרכז המאהל של שבטי ישראל ומעמדות הלויים במהלך הנדודים במדבר.

טכניקה: איור ספר

מיקום: הספרייה הלאומית, ירושלים

תאריך: 1743