אודות היצירה

חוקת

שם האמן: שפנר ג'נט

שורת משולשים: מימין, מרים בתוך מפל מים; במרכז, נחש הנחושת; משמאל, הפרה האדומה.

© Janet Shafner (1931-2011), Janetshafner.com

טכניקה: שמן על בד

תאריך: 2008

תיאור היצירה

הציור מאגד שלושה מוטיבים מפרשת חוקת: פרה אדומה, נחש הנחושת ומות מרים שתיאורו נסמך לסיפור מי מריבה. כל אחד מהמוטיבים נמצא בתוך משולש. הפרה האדומה צבועה בצבעים אדום וכתום ומוקפת באש, מרים צבועה בגוונים של כחול ונמצאת בתוך מפל מים, וביניהן נחש הנחושת משלב את צבעיהן לסגול.

פירושים וסמלים

שלושת המוטיבים מהפרשה מאפיינים את התפיסה המיסטית של העולם העתיק וקשורים לרעיונות של חיים ומוות, טומאה וטהרה. הפרה האדומה נשחטת, ואפרה מטהר את מי שנטמא למת, נחש הנחושת ריפא את המוכשים והציל את חייהם, ומות מרים סמוך למחסור במים במדבר. לפי מדרשי חז"ל, באר פלאית ליוותה את העם בזכותה של מרים, וכשמתה מרים, יבשה הבאר. המים היו חשובים הן לחיים הן לטהרה.

חיבור שלושת המוטיבים יחד יוצר אזכור לשלושה מיסודות החומר העתיקים שמקורם בתרבות היוונית ושמוזכרים גם בספר יצירה – מים, אדמה (ארץ) ואש. אולי הצבע הכחול ברקע הציור הוא היסוד הרביעי – האוויר. אפשר לראות בציור הבעה של חיבור רעיוני בין היסודות המיסטיים של היהדות העתיקה ליסודות הפיזיקליים שלה.

מרים מוצגת ככלי להעברת השפע האלוהי מלמעלה והמזרים את החיים לעם. זאת לעומת המשולש של הפרה האדומה שבו האש עולה מן האדמה למעלה. זרועותיה של מרים כאילו מוזגות את המים ומזליפות אותם סביבה, ובכך היא מרווה את העם הצמא.

לשיחה

  • אילו מוטיבים יש בציור?
  • מה הקשר בין הפרטים מפרשת חוקת שמצוירים בציור?
  • מדוע מרים מחוברת למפל המים?
  • מה לדעתכם המשמעות של הצבעים בציור – מה הם מבטאים? מה מבטא השימוש במשולשים?
  • השוואה לציור אחר של מרים שציירה שפנר עשר שנים לפני כן בהקשר של פרשת חוקת ומי מריבה: מה היחס בין המרכיבים בכל אחד מהציורים? מה אומרת הוספת נחש הנחושת? מה המשמעות של מקומם של המים ביחס למרים בכל אחד משני הציורים?
  • תוכלו להשוות את הציור ליצירה "תוף מרים" שהיא חלק מעבודת טלאים ורקמה של קרולין ונעמי אינגרם ב"וימפל" – חגורת בד לעיטוף ספר תורה שיצרו עבור הרב סילביה רוטשילד. היצירה משלבת כמה מרכיבים מסיפורה של מרים: התוף, קני הסוף שבהם הסתתרה כדי לצפות באחיה התינוק בתיבה ומים שיכולים להיות מי ים סוף או מי הבאר שנקראה בשמה ושיבשה עם מותה. אילו פרטים בחרו שתי האמניות לכלול בדמותה של מרים, ומה מביעות בחירותיהן?

פעילות יצירתית

שפנר נהגה לצייר נושאים שיש להם משמעות גם בחיים המודרניים. חשבו: מה הביעו בעיניה הסמלים בפרשת חוקת? החליפו את מרים, את הפרה האדומה ואת נחש הנחושת בסמלים ורעיונות מהתרבות של ימינו. הסבירו את בחירתכם.

שילוב היצירה בתכנית הלימודים

בשיעורי תנ"ך אפשר לשלב את הציור בלימוד על מרים או על פרשת מי מריבה.