אודות היצירה

חלומות בלהות

שם האמן: בלייק ויליאם

בחלום הבלהות שלו, אלוהים היה לנחש המרחף באיום מעל איוב, בעוד שדים מושכים אותו מטה.

מקור: איוב ז

טכניקה: תחריט

תאריך: 1823